thumbnail - Gần 62 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn
Tuấn Anh
Hà Nội

Gần 62 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn

Trong đó, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý 1/2022 khoảng 12,8 nghìn tỷ đồng, ở quý 2 là khoảng 49,1 nghìn tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác