thumbnail - Gần 750.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đến hạn trả nợ
Quốc Cường
Hà Nội

Gần 750.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đến hạn trả nợ

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành tăng nhanh trong thời gian gần đây tạo rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là khối lượng đáo hạn lớn tập trung trong giai đoạn 2022-2024 và chủ yếu là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và tổ chức tín dụng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác