thumbnail - Gần 90.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng
Tuấn Anh
Hà Nội

Gần 90.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng

VTV.vn - 7 tháng năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác