thumbnail - Gần đây số đêm vợ ngủ ở nhà đếm trên đầu ngón tay
Quốc Cường
Hà Nội

Gần đây số đêm vợ ngủ ở nhà đếm trên đầu ngón tay

Vợ tôi 41 tuổi, kém tôi sáu tuổi, nhỏ nhắn, ưa nhìn, trẻ hơn so với tuổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác