thumbnail - Gần một nửa người trưởng thành Australia đã nhiễm Covid-19
Viễn Đông
Hà Nội

Gần một nửa người trưởng thành Australia đã nhiễm Covid-19

Kết quả một cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 6 vừa qua tại Australia cho thấy ít nhất gần một nửa người trưởng thành tham gia thử nghiệm đã từng nhiễm Covid-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác