thumbnail - Gắn trách nhiệm trong thúc đẩy đầu tư công
Trường Sơn
Hà Nội

Gắn trách nhiệm trong thúc đẩy đầu tư công

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu, hết năm nay sẽ giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công, để làm được điều này cần phải gắn trách nhiệm cho từng đơn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác