thumbnail - Gặp 3D Điện Biên Phủ ở Điện Biên
Minh DucTRan
Hà Nội

Gặp 3D Điện Biên Phủ ở Điện Biên

Thuở xa ngái, cái tên Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 khi đặt châu Ninh Biên. Điện nghĩa là “kiến lập”. Biên, là vùng biên giới, biên ải. Sau này có tên là Điện Biên Phủ (địa danh hành chính xứ Nam mình cái tên Phủ có từ thời Trần).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác