thumbnail - "GDP" của nhiều ngân hàng sụt giảm
Gia Loc
Hà Nội

"GDP" của nhiều ngân hàng sụt giảm

Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống ghi nhận ít nhất 7 thành viên có tổng tài sản sụt giảm từ 1,5 đến 9,9%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác