thumbnail - Giá cả hàng hoá neo cao và câu chuyện trách nhiệm
Tuấn Anh
Hà Nội

Giá cả hàng hoá neo cao và câu chuyện trách nhiệm

Mặc dù giá các mặt hàng xăng, dầu đã liên tục giảm suốt gần 1 tháng qua, nhưng cước vận tải, thực phẩm, rau quả vẫn lặng thing, chưa hề có dấu hiệu giảm giá
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác