thumbnail - Giá dầu sụt mạnh bởi loạt thông tin bất lợi
Thanh Bình
Hà Nội

Giá dầu sụt mạnh bởi loạt thông tin bất lợi

Các nguy cơ suy giảm sẽ vẫn ám ảnh triển vọng toàn cầu, một số nước dự kiến sẽ có thể đối diện với suy thoái kinh tế trong năm 2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác