thumbnail - Gia đình 3 chiến sỹ PCCC vừa hy sinh không kêu gọi xin tiền phúng điếu trên mạng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Gia đình 3 chiến sỹ PCCC vừa hy sinh không kêu gọi xin tiền phúng điếu trên mạng

Qua xác minh, gia đình các đồng chí đã hy sinh trong vụ cháy chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP. Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ chứ không cho bất kỳ ai số tài khoản này để chia sẻ kêu gọi tiền phúng điếu trên mạng xã hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác