thumbnail - Gia đình đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam
Tuấn Anh
Hà Nội

Gia đình đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam

Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương sau hai năm mất được gia đình đưa từ Mỹ về Việt Nam chôn cất, theo tâm nguyện ông khi còn sống. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác