thumbnail - Giá hàng hóa chỉ tăng không giảm người tiêu dùng ôm cục tức
Diệu Thúy
Hà Nội

Giá hàng hóa chỉ tăng không giảm người tiêu dùng ôm cục tức

Kỳ vọng giá hàng hóa sẽ giảm mạnh theo xăng dầu nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người tiêu dùng thất vọng khi thấy giá chỉ tăng mà không chịu giảm
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác