thumbnail - Giá hàng hóa, thực phẩm tại chợ và siêu thị "hạ nhiệt"
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giá hàng hóa, thực phẩm tại chợ và siêu thị "hạ nhiệt"

VTV.vn - Giá xăng dầu giảm liên tục, bên cạnh đó là các biện pháp bình ổn giá được thực hiện lập tức đã có tác động ngay tới mặt bằng giá nói chung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác