thumbnail - Gia Lai giải ngân nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP
Liên Hương
Hà Nội

Gia Lai giải ngân nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức các phiên giao dịch để kịp thời giải ngân nguồn vốn đến tay người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác