thumbnail - Gia Lai tổ chức thi tạc tượng nhà mồ, đua thuyền độc mộc
Viễn Đông
Hà Nội

Gia Lai tổ chức thi tạc tượng nhà mồ, đua thuyền độc mộc

Lễ hội Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, biểu diễn các trang phục dân tộc truyền thống các dân tộc năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai từ ngày 4 đến 6/11/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác