thumbnail - Giá một loại dầu diesel đắt hơn xăng cao cấp nhất Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Giá một loại dầu diesel đắt hơn xăng cao cấp nhất Việt Nam

Giá loại dầu diesel này cao hơn cả giá loại xăng cao cấp nhất hiện nay là RON95-V, điều chưa từng diễn ra trước đó.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác