thumbnail - Giá Nokia T20 tháng 5/2022 'giảm sâu' thách thức Galaxy Tab A8, chỉ hơn 5 triệu màn to hơn iPad 9
Quân Mạnh
Hà Nội

Giá Nokia T20 tháng 5/2022 'giảm sâu' thách thức Galaxy Tab A8, chỉ hơn 5 triệu màn to hơn iPad 9

(Techz.vn) Nokia T20 trong tháng 5/2022 tiếp tục cho thấy nó là một chiếc máy tính bảng có thể hạ đo ván một số đối thủ cùng tầm giá như Galaxy Tab A8 và thậm chí vượt trội hơn cả iPad 9 về màn hình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác