thumbnail - Giá thịt lợn cao đẩy CPI tháng 7 tăng 0,4%
Viễn Đông
Hà Nội

Giá thịt lợn cao đẩy CPI tháng 7 tăng 0,4%

Giá thịt lợn cao là một trong những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi đó, lạm phát cơ bản tăng 0,58%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác