thumbnail - Giá thực phẩm bắt đầu tăng
Liên Hương
Hà Nội

Giá thực phẩm bắt đầu tăng

TTO - Dưới áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào và đặc biệt là giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng điều chỉnh tăng giá bán thực phẩm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác