thumbnail - Giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 10,42 tỷ USD trong 7 tháng
Trường Sơn
Hà Nội

Giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 10,42 tỷ USD trong 7 tháng

Tính chung 7 tháng qua, giá trị xuất khẩu lâm sản tăng 1,3% so với cùng kỳ, ước đạt 10,42 tỷ USD.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác