thumbnail - Giá vàng giằng co, chuyên gia bi quan, SPDR Gold Trust vẫn xả
Quốc Cường
Hà Nội

Giá vàng giằng co, chuyên gia bi quan, SPDR Gold Trust vẫn xả

Tâm lý bi quan về triển vọng giá vàng trên thị trường quốc tế còn thể hiện qua việc quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không ngừng bán ròng từ đầu tuần đến nay...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác