thumbnail - Giá vàng thế giới xuống thấp nhất hơn 2 năm
Quốc Cường
Hà Nội

Giá vàng thế giới xuống thấp nhất hơn 2 năm

Mỗi ounce vàng hôm qua giảm gần 30 USD, do USD tăng giá và lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Mỹ lên cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác