thumbnail - Giá xăng có thể giảm 4.550 đồng/lít nếu không trích quỹ bình ổn
Quốc Cường
Hà Nội

Giá xăng có thể giảm 4.550 đồng/lít nếu không trích quỹ bình ổn

Ở kỳ điều hành ngày 21/7, liên bộ tiếp tục trích quỹ bình ổn với mặt hàng xăng ở mức 950 đồng/lít. Điều này khiến giá xăng không thể giảm sâu tới hơn 4.500 đồng/lít.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác