thumbnail - Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn ‘hết phép’: Đến lúc bỏ?
Lan đột biến
Hà Nội

Giá xăng dầu thất thường, quỹ bình ổn ‘hết phép’: Đến lúc bỏ?

Nhiều chuyên gia đánh giá vai trò của quỹ Bình ổn giá (BOG) ngày càng mờ nhạt, không thể hiện được vai trò, khiến thị trường xăng dầu vận hành kém minh bạch…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác