thumbnail - Giá xăng Việt Nam thấp nhất thế giới?
Duy Tân
Hà Nội

Giá xăng Việt Nam thấp nhất thế giới?

Vẫn còn có tới 29 quốc gia/vùng lãnh thổ có giá xăng thấp hơn của Việt Nam.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác