thumbnail - Giải bạc Olympic học xong Toán 12 Kumon của Nhật từ lớp 5
Quốc Cường
Hà Nội

Giải bạc Olympic học xong Toán 12 Kumon của Nhật từ lớp 5

Huy chương bạc Olympic Toán Hoàng Sơn bắt đầu tìm hiểu Toán Kumon của Nhật từ lớp 3 và trong hai năm, em đã học xong phần đại số lớp 12 của chương trình này. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác