thumbnail - Giải bài toán nhân lực Thời đại 4.0 từ Trường thuộc Top 500 Đại học Tốt nhất thế giới
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Giải bài toán nhân lực Thời đại 4.0 từ Trường thuộc Top 500 Đại học Tốt nhất thế giới

Là một trong 2 trường đại học của Việt Nam lọt vào Top 500 Đại học Tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022, Đại học (ĐH) Duy Tân “nức tiếng” là trường đại học luôn tiên phong cũng như đưa ra nhiều sáng kiến mới và hữu ích để nâng cao năng lực cho sinh viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác