thumbnail - Giải đáp những vấn đề “nóng” về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Minh DucTRan
Hà Nội

Giải đáp những vấn đề “nóng” về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ được tổ chức với mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng của Bộ Công an với Nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác