thumbnail - Giai đoạn 2016-2020: Quảng Ninh thu hút xã hội hóa GD được hơn 850 tỷ đồng
Lan đột biến
Hà Nội

Giai đoạn 2016-2020: Quảng Ninh thu hút xã hội hóa GD được hơn 850 tỷ đồng

GDVN- Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh hiện có 50 trường ngoài công lập, trong đó giai đoạn 2016-2020 thành lập 15 trường mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác