thumbnail - “Giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế sắp qua đi, thị trường chứng khoán có cơ hội phục hồi”
Duy Tân
Hà Nội

“Giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế sắp qua đi, thị trường chứng khoán có cơ hội phục hồi”

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn kỳ vọng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế sẽ vào cuối quý 4 của năm 2022 và giai đoạn đầu của 2023 , khi mà Ngân hàng Trung ương không cần siết tiền tệ quá nhiều thì nền kinh tế sẽ vận hành được tốt hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác