thumbnail - Giải mã cách sứa tí hon "cải lão hoàn đồng"
Duy Tân
Hà Nội

Giải mã cách sứa tí hon "cải lão hoàn đồng"

Bí mật khiến sứa Turritopsis dohrnii có thể đi ngược chu trình tự nhiên nay đã có lời giải.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác