thumbnail - Giải mã cảnh báo hạt nhân mới nhất của Tổng thống Nga Putin
Lan đột biến
Hà Nội

Giải mã cảnh báo hạt nhân mới nhất của Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo hạt nhân trong bài phát biểu thông báo về lệnh động viên một phần và ủng hộ các cuộc trưng cầu ý dân tại một số khu vực ở Ukraine.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác