thumbnail - Giải mã gen - Đột phá trong phát hiện nguy cơ sớm và điều trị bệnh tại Việt Nam
Cường bếu
Hà Nội

Giải mã gen - Đột phá trong phát hiện nguy cơ sớm và điều trị bệnh tại Việt Nam

Chỉ cần giải mã một mẫu nước bọt hoặc mẫu máu, GeneStory sẽ trả kết quả lên tới gần 200 chỉ số về nguy cơ bệnh và khả năng đáp ứng thuốc của mỗi người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác