thumbnail - Giải ngân gần 19.700 tỷ đồng cho dự án giao thông
Lan đột biến
Hà Nội

Giải ngân gần 19.700 tỷ đồng cho dự án giao thông

Dự kiến đến hết tháng 7/2022, Bộ GTVT sẽ giải ngân được gần 19.700 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 39% kế hoạch được giao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác