thumbnail - Giải ngân vốn đầu tư công thấp: Ai chịu trách nhiệm?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giải ngân vốn đầu tư công thấp: Ai chịu trách nhiệm?

Bảy tháng năm 2022, giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 34% kế hoạch Thủ tướng giao. Nhiều bộ ngành, địa phương được giao vốn lớn hàng nghìn, chục nghìn tỷ đồng, nhưng giải ngân nhỏ giọt. Vì sao có tiền vẫn không tiêu được?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác