thumbnail - Giải ngố về UST, tại sao stablecoin này lại làm Bitcoin bốc hơi hơn 10% giá trị vào đêm qua?
Cường bếu
Hà Nội

Giải ngố về UST, tại sao stablecoin này lại làm Bitcoin bốc hơi hơn 10% giá trị vào đêm qua?

Việc bảo đảm cho giá trị stablecoin UST bằng hàng tỷ USD Bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác hóa ra có thể làm thị trường chao đảo khi tỷ giá UST-USD biến động mạnh ngoài dự kiến.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác