thumbnail - Giai nhân diễm lệ nức tiếng xứ Kinh Bắc, 2 lần làm vợ không chính thức, cuối đời cô quạnh
Thức SG
Hà Nội

Giai nhân diễm lệ nức tiếng xứ Kinh Bắc, 2 lần làm vợ không chính thức, cuối đời cô quạnh

Xinh đẹp, thông minh và nhiều tài lẻ, bà Mộng Điệp trở thành một trong những giai nhân gắn bó sâu đậm nhất với vua Bảo Đại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác