thumbnail - Giải pháp giáo dục tài chính Zinance giành giải Nhất Finnovation 2022
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giải pháp giáo dục tài chính Zinance giành giải Nhất Finnovation 2022

Ứng dụng học tập miễn phí Zinance được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu giáo dục tài chính của Gen Z không chỉ về tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu mà còn về các hình thức như tín dụng, bảo hiểm và đầu tư để gia tăng thu nhập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác