thumbnail - Giải toả sức "nóng" của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhờ các quỹ đầu tư?
Minh DucTRan
Hà Nội

Giải toả sức "nóng" của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhờ các quỹ đầu tư?

Nếu ví von phương tiện giao thông chính là công cụ tài chính thì đầu tư trái phiếu thông qua các quỹ đầu tư trái phiếu riêng lẻ chính là cách giải toả sức nóng ùn tắc từ các phương tiện giao thông cá nhân đang ngập tràn trên đường…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác