thumbnail - Giám đốc CDC Bạc Liêu và 2 thuộc cấp liên quan Việt Á bị kỷ luật
Viễn Đông
Hà Nội

Giám đốc CDC Bạc Liêu và 2 thuộc cấp liên quan Việt Á bị kỷ luật

Có liên quan đến việc mua sinh phẩm, kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, Giám đốc CDC Bạc Liêu và 2 thuộc cấp bị kỷ luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác