thumbnail - Giám đốc CDC Hà Giang và thuộc cấp nhận của Việt Á bao nhiêu tiền "hoa hồng"?
Minh DucTRan
Hà Nội

Giám đốc CDC Hà Giang và thuộc cấp nhận của Việt Á bao nhiêu tiền "hoa hồng"?

Qua làm việc thanh tra Hà Giang xác định số tiền "hoa hồng" mà CDC Hà Giang nhận của Việt Á là 770 triệu đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác