thumbnail - Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ
Lan đột biến
Hà Nội

Giám đốc CDC Mỹ chỉ ra lợi thế của Việt Nam trong ứng phó bệnh đậu mùa khỉ

Theo ông Eric Dziuban, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các quốc gia khác vì trong 2 tháng qua chưa ghi nhận bất cứ ca mắc đậu mùa khỉ nào.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác