thumbnail - Giảm giá hàng hóa không thể chỉ trông chờ ý thức của doanh nghiệp
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Giảm giá hàng hóa không thể chỉ trông chờ ý thức của doanh nghiệp

Giá xăng, dầu đã giảm liên tiếp nhiều lần thời gian gần đây, tuy nhiên, đến thời điểm này, giá của nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước vẫn tiếp tục neo ở mức cao như: thịt lợn, cước vận tải hành khách, vận tải hàng hoá, lương thực, thực phẩm… ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác