thumbnail - Giảm hơn 25 điểm, VN-Index đang rất cần sự tham gia của tiền lớn
Minh DucTRan
Hà Nội

Giảm hơn 25 điểm, VN-Index đang rất cần sự tham gia của tiền lớn

Có được sự điều tiết của tiền ngoại, nhưng VN-Index vẫn chỉ đang dò đáy thứ 2 vào lúc này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác