thumbnail - Giám thị 'đúng quy chế nhưng chưa linh hoạt' khi không gọi thí sinh ngủ quên
Viễn Đông
Hà Nội

Giám thị 'đúng quy chế nhưng chưa linh hoạt' khi không gọi thí sinh ngủ quên

Có nhiều năm kinh nghiệm coi thi, thầy Nguyễn Quang Thi ở Lâm Đồng cho rằng giám thị không nhắc nhở khi có thí sinh ngủ trong phòng thi là chưa được linh hoạt. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác