thumbnail - Giảm tốc kinh tế Trung Quốc bắt đầu “lây” sang các nước đối tác thương mại?
Lan đột biến
Hà Nội

Giảm tốc kinh tế Trung Quốc bắt đầu “lây” sang các nước đối tác thương mại?

Nhu cầu nhập khẩu suy yếu của Trung Quốc do kinh tế giảm tốc đang đặt ra thách thức lớn cho nhiều nền kinh tế khác...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác