thumbnail - Gian nan tuyển dụng giáo viên
Quốc Cường
Hà Nội

Gian nan tuyển dụng giáo viên

Cả nước đang thiếu hơn 100.000 giáo viên và trong năm 2022, các địa phương cần tuyển thêm 27.850 biên chế giáo viên theo Quyết định số 72 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc tuyển dụng giáo viên đến thời điểm này hết sức khó khăn
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác