thumbnail - Giao dịch điện tử nhưng 'người dân vẫn bị yêu cầu nộp thêm bản giấy’
Fun Fun
Hà Nội

Giao dịch điện tử nhưng 'người dân vẫn bị yêu cầu nộp thêm bản giấy’

Ủy ban Khoa học, công nghệ  - môi trường Quốc hội cho rằng, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp và người dân bị cơ quan tiếp nhận từ chối văn bản bằng điện tử, hoặc tiếp nhận xong rồi vẫn yêu cầu nộp thêm bản giấy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác