thumbnail - Giao dịch hơn 9.000 tỷ đồng trên 3 sàn, thị trường vẫn đang cân lệnh chốt lời khá tốt
Lan đột biến
Hà Nội

Giao dịch hơn 9.000 tỷ đồng trên 3 sàn, thị trường vẫn đang cân lệnh chốt lời khá tốt

Thanh khoản vẫn duy trì cao hơn mức bình quân 1 tháng vẫn đảm bảo cho sắc xanh có sự lấn lướt trên HOSE.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác